Atheneum Veurne update 27/08/2013

Onderdeel Fysica || Scheikunde || Wiskunde || Biologie || Feedback || Friendly link ||

Te kennen leerstof en formules :Opgepast, dat verandert elk jaar: Officiële site

Vragen van vorige jaren en oplossingen.

Voor fysica mag je de volgende formulelijst gebruiken: Lijst met formules

Voorbeelden1: IGFysicaModelmap1.doc ...................... IGFysicaModelmap1opl.pdf
Voorbeelden2: IGFysicaModelmap2.doc ...................... IGFysicaModelmap2opl.pdf
Examen 1997: IGFysica1997.pdf .................................. IGFysica1997opl.doc
Examen 2000: IGFysica2000.pdf .................... ............. IGFysica2000opl.pdf
Examen 2001: IGFysica2001.pdf ............................ ..... IGFysica2001opl.pdf
Examen 2003: IGFysica2003.doc ................................. IGFysica2003opl.pdf
Examen 2007: IGFysica2007.pdf ............................ ..... IGFysica2007opl.pdf
Examen 2008: IGFysica2008.doc ................................. IGFysica2008opl.pdf
...................... IGFysica2008b.doc ............................... IGFysica2008bopl.pdf
Examen 2009: IGFysica2009.doc ................................. IGFysica2009opl.pdf
...................... IGFysica2009b.doc ............................... IGFysica2009bopl.pdf
Examen 2010: IGFysica2010.doc ................................. IGFysica2010opl.pdf
.......................IGFysica2010b.doc ............................... IGFysica2010bopl.pdf
Examen 2011: IGFysica2011.doc ................................. IGFysica2011opl.pdf
.......................IGFysica2011b.doc ............................... IGFysica2011bopl.pdf
Examen 2012: IGFysica2012.doc ................................. IGFysica2012opl.pdf
.......................IGFysica2012b.doc
............................... IGFysica2012bopl.pdf
Examen 2013: IGFysica2013.doc .. . .. .. ..... .. . ... ... . . IGFysica2013opl.pdf
.......................IGFysica2013b.doc
................................ IGFysica2013bopl.pdf
Examen 2014: IGFysica2014.doc ................................. IGFysica2014opl.pdf
.......................IGFysica2014b.doc
................................ IGFysica2014bopl.pdf

De vragen die U hierboven ziet waren niet altijd eenvoudig te bekomen. Een groot deel van de vragen is hersamengesteld op basis van fragmenten die door deelnemers na het examen is gepost op de vroegere site van Leen Goyens. Leen is ondertussen zelfstandig tandarts en laat de verdere uitbouw van haar initiatief aan ons over.

Wie meer wil, die mag de spuit zetten in de olympiadevragen (eerste ronde).

Vragen van de tweede ronde fysica olympiade worden door de VFO niet vrijgegeven, om toch wat meer "informatie" te bekomen kunnen collega's leerkrachten contact opnemen ( mail ).

Wie piloot burgerluchtvaart wil worden heeft naast een rijke pa ook nog een flinke achtergrond voor fysica nodig. Hieronder een voormalig ingangsexamen voor (wijlen) SABENA.
Het ging toen om een open examen, met rekenmachine.

Piloot1.........OplPiloot1

Ook bij het hulpkader van het leger (vb: Piloot) moet je een fysica examen doen. Je zal merken dat deze vragen vooral op toepassing gericht zijn en minder op inzicht. Daarnaast moet je ook nog een ingangsexamen basiswiskunde doen (zie onderdeel KMS bij Wiskunde). Hieronder staan vragen die vroeger op de site van de KMS stonden:

Leerstof........ NIV KHO 3.........OplKOH3


Wie zich grondig wil voorbereiden op de opleiding piloot kan voor 55€ een speciale introductiecursus
(volume 0) bekomen op "Aviation Academics", Visserstraat 4A 8460 oudenburg.

Nog steeds geen fysica-indigestie? Tracteer jezelf op enkele bijkomende fysica-snacks.

 • Energiebehoud ...................................................................................................................................... OplExtra1
 • Gaswetten...................................................................................................................................................OplExtra2
 • Eenparig rechtlijnige beweging ................................................................................................. OplExtra3
 • De Lorentz-kracht.............................................................................................................................. OplExtra4
 • Magnetische inductie........................................................................................................................ OplExtra5
 • Eenparig veranderlijke beweging ............................................................................................ OplExtra6
 • De centripetale kracht...................................................................................................................... OplExtra7
 • Elektriciteitsleer..................................................................................................................................... OplExtra8
 • Radioactief verval................................................................................................................................ OplExtra9
 • Eerste hoofdwet: voorwaarde voor rust en ERB..........................................................OplExtra10
 • Eerste hoofdwet: voorwaarde voor niet-ERB..................................................................OplExtra11
 • Tweede hoofdwet................................................................................................................................ OplExtra12
 • Dichtheid, mengsels, massafractie, volumefractie.......................................................OplExtra13
 • Druk.................................................................................................................................................................OplExtra14
 • Archimedes .............................................................................................................................................. OplExtra15
 • Arbeid en vermogen ......................................................................................................................... OplExtra16
 • De horizontale worp........................................................................................................................... OplExtra17
 • Warmteleer................................................................................................................................................ OplExtra18
 • Elektrisch veld ........................................................................................................................................ OplExtra19
 • De harmonische trilling .................................................................................................................... OplExtra20
 • Golven............................................................................................................................................................ OplExtra21
 • Optica.............................................................................................................................................................. OplExtra22

Ben je klaar voor de testexamens? Modeloplossingen

Hieronder nog enkele oude bestanden uit de beginperiode van de ingangsexamens, de bundel werd rond 1997 samengesteld door mensen van de RUG.

infomap2.pdf: Convergerende lenzen
lens.zip: lensprogramma
, ter controle van de oefeningen op bolle lenzen
infomap4.doc: Oefenvragen Mechanica
infomap5.doc: Oefenvragen Vloeistoffen en gassen
infomap6.doc: Oefenvragen Warmte
infomap7.doc: Oefenvragen Elektriciteit
infomap8.doc: Oefenvragen Periodieke Verschijnselen
infomap9.doc: Oefenvragen Mechanica Grafieken
infomap10.doc: Oefenvragen Mechanica Krachten
infomap11.doc: Oefenvragen Mechanica Energie
infomap14.doc: Oefenvragen Warmte + Vloeistoffen en gassen+ Archimedes
infomap15.doc: Oefenvragen Elektrisch -en Magnetisch veld
infomap17.doc: Oefenvragen Harmonische trilling
infomap18.doc: Oefenvragen Golven

Na elk examen wordt de locatie van de oplossingen van de testexamens gewijzigd.
Wie fouten/onduidelijkheden op de site wil melden kan mij via mail contacteren.

Het Atheneum Veurne wenst je veel succes met het examen en met jouw loopbaan als (tand)arts.

Contact